លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនា​ព្រឹក​នេះ​

លោក ហ៊ុន សែន រិះគន់ការជីកផ្លូវញឹកញាប់ដើម្បីដាក់លូ និងខ្សែកាប

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អង្គារនេះបានថ្លែងរិះគន់ដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការជីកផ្លូវនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញញឹកញាប់ក្នុងការដាក់លូថ្មី ឬតបណ្ដាញខ្សែកាប ដែលលោកថាបានបង្កការរំខានអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ