ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សកម្មភាពក្រុមសិល្បៈយុវជនល្ខោនខោល និងរបាំជំនាន់ថ្មី កំពុងត្រៀមហាត់សមនៅមុនការសម្ដែង ដើម្បីអបអរសាទរខួប៤ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោល​ក្នុងបញ្ជី​បេតិក​ភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ។

យុវជន​បន្តវេន​១០០នាក់​នឹង​ចូលរួម​សម្ដែង​ល្ខោនខោល​ខួប៤ឆ្នាំ​នៃ​ការដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក

យុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមបានរៀបចំការសម្ដែងល្ខោនខោល រយៈពេល២ថ្ងៃ ដើម្បីអបអរសាទរខួប៤ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោល​ក្នុងបញ្ជី​បេតិក​ភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ ដែលមានការចូលរួមពីសិល្បករជាយុវជនចំនួន១៥០នាក់ នឹងចូលរួមសម្តែងសម្រាប់សាធារណជនទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ