បុគ្គលបន្លំខ្លួនជាបុគ្គលិក​ NGO ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ពី​បទ​ឆបោកពលរដ្ឋ​ក្នុងខេត្ត​ក្រចេះ​ឱ្យ​វិនិយោគ

ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក្រចេះមួយចំនួនត្រូវបានបុរសម្នាក់ ដែលអះអាងថាខ្លួនមកពីអង្គការ អភិវឌ្ឍន៍មួយឆបោកឱ្យវិនិយោគធ្វើឱ្យខាតបង់ប្រាក់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ មុននឹងបុរសរូបនោះ ត្រូវបានពលរដ្ឋឃាត់ខ្លួនប្រគល់ទៅឱ្យនគរបាល។ 

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ