អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លោក មាស សុខសេនសាន ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ» នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែសីហា នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

រដ្ឋាភិបាល​បដិសេធ​​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ពី​ប្រាក់ចំណូល​បាន​​ពី​សម្បទានដី​សាធារណៈ​ឱ្យ​ឯកជន

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បដិសេធចំពោះការប្រាប់អំពីប្រាក់ចំណូលពីសម្បទាន ឬការផ្ដល់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឱ្យទៅវិស័យឯកជន ដូចជា ដីបឹងតាមោក ដីភ្នំតាម៉ៅ ដីបឹង ដីព្រៃផ្សេងទៀតឡើយ ​ដោយប្រាប់ឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានទាំងនេះ​ដោយខ្លួនឯង។

​រដ្ឋាភិបាល​លុប​ចោល​គណៈ​កម្មការ​វាយតម្លៃ​សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច​

រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​និរាករណ៍​គណៈ​កម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដែល​ធ្វើ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ វាស់វែង​និងវាយតម្លៃ​សម្ប​ទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច ក្រោយពី​បាន​បញ្ចប់​ការងារ​ពិនិត្យ​មើល​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ទទួល​បាន​ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច​កាលពីកន្លងមក​។ នៅក្នុងសេចក្តី​សម្រេច​មួយ​ចុះថ្ងៃទី១ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បាន​សម្រេច​ថា​និរាករណ៍​សេចក្តី​សម្រេ​ចចុះថ្ងៃទី​១៨​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៤ របស់រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ត្រូវ​ពិនិត្យ​ វាស់វែង និង​វាយ​តម្លៃ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ