សមាជិកនៃក្រុមធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី ខេមស៊ីដ (CamSeed) ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញក្រោមឈ្មោះថា «១០០០ឱកាស» សម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសការងារហាត់ការដោយមានប្រាក់កម្រៃដល់និស្សិត។

យុវជន​មួយ​ក្រុម​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​១០០០ឱកាស សម្រាប់​ការងារ​ហាត់ការ​ដែល​មា​ន​ប្រាក់កម្រៃ​ដល់និស្សិត

យុវជនមួយក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញក្រោមឈ្មោះថា «១០០០ឱកាស» សម្រាប់ការងារហាត់ការ​ដល់និស្សិត ក្នុងគោលបំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័ននានា ដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបានឱកាសហាត់ការ បានទាំងបទពិសោធន៍ការងារ អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងទទួលបានទាំងប្រាក់កម្រៃ។

ពលរដ្ឋជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរពីមុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ (ជន ចាន់រ៉ែន)

ថ្នាក់​ឧត្ដម​សិក្សា​មួយ​ចំនួន​នឹង​ចាប់​បើក​ដំណើរ​ការថ្នាក់​រៀន​ឡើង​វិញ​ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​បញ្ចប់​

គណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់​​ឧត្ដម​សិក្សា​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញមួយចំនួនអះអាងថា ពួកគេត្រៀម​​រៀប​ចំបើក​​​ដំ​ណើរ​ការ​ថ្នាក់រៀនឡើង​វិញ​ ​ក្រោយ​​ពិ​ធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ចប់​រួច​រាល់​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ