លោក ព្រហ្ម ម៉ាញ អំឡុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

លោក ព្រហ្ម ម៉ាញ ទទួល​បាន​គោរមងារ​ក្រោយ​ធ្លាក់​ខ្លួន​ឈឺ

អ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃដែលធ្លាប់ល្បីឈ្មោះអំឡុងទសវត្សរ៍​៨០ លោក ព្រហ្ម ម៉ាញ ទទួលបានគោរមងារជា «កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត» ខណៈរូបលោក​កំពុងមានជំងឺលើសឈាម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ