លោក សាយ សំអាល់ (ស្ដាំ) និង​លោក William A. Heidt ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្រោយត្រឡប់​ពី​​ជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រមើលព្រៃឡង់ (រូបភាព​៖ ឃុត សុគន្ធ)

រដ្ឋមន្រ្តី​បរិស្ថានថា​ពិត​ជា​មានការ​កាប់ឈើ​នៅ​​ព្រៃឡង់

​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​បរិស្ថានលោក សាយ សំអាល់ នៅ​រសៀលថ្ងៃ​អង្គារ​នេះបាន​​ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្រោយ​ត្រឡប់ពី​ជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រមើលព្រៃឡង់ថា លោក​បាន​ឃើញ​ការ​កាប់ព្រៃឈើនៅ​ទីនោះ ប៉ុន្តែ​លោក​មិនបាន​បញ្ជាក់​លម្អិត​បន្ថែម​ទៀត​ពី​បញ្ហា​នេះ​ទេ។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក William A. Heidt នាពេល​កន្លង​ទៅ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រមើលព្រៃឡង់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រី​បរិស្ថាន​

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​លោក William A. Heidt នឹង​​ចូលរួម​ជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រមើលព្រៃឡង់ជាមួយ​មន្ត្រី​កម្ពុជា ដោយបំណងនៃ​ដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះត្រូវ​គេ​​អះអាង​ថា​ដើម្បីលើកកម្ព​ស់ការយល់ដឹងពី​ការបំផ្លាញព្រៃឈើ និង​បង្កើនការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារព្រៃឈើ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ