លោក សុខ ប៊ុន

ព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់លោក សុខ ប៊ុន ករណីរំលោភ​ដី​រដ្ឋនៅ​​ខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចចោទប្រកាន់លោកឧកញ៉ា សុខ ប៊ុន និងអាជ្ញាធរចំនួន៥នាក់ទៀត ពាក់ព័នឹងករណីរំលោភដីរដ្ឋ​នៅសង្កាត់កោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០១៩។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ