ប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាលើ​ការ​អនុម័តសេចក្តីព្រាង​​​ច្បាប់​​​​សិទ្ធិ​​មនុស្ស​​និង​​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​កម្ពុជា​ដោយ​ព្រឹទ្ធ​​សភា​​អាមេរិក

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រតិកម្មទៅ​នឹង​សេចក្តីព្រាង​​​ច្បាប់​ស្តី​ពី​​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ​សម្រាប់​កម្ពុជា ដោយចាត់ទុកសេចក្តីព្រាងច្បាប់​នេះ ​ថា​កើត​​ចេ​​​ញ​​​​​​​​ពីក្រុមអ្នកនយោ​បាយ​មួយ​ក្រុម ដែលមានបំណង​​​​​​ចង់​ដាក់​កម្ពុជា​ឱ្យ​ក្លាយ​ជា​ឆ្អឹង​ទទឹង​ក ប្រឆាំង​នឹង​​​ម​​ហា​អំ​​​​ណា​​ច​​​​ផ្នែក​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​មួយ​នេះ ជា​​ជាង​​បង្កើន​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ