ស្ត្រីបម្រើការងារក្នុងវិស័យសំណង់ កំពុងបំពេញការងារនៅការដ្ឋានមួយកន្លែង

សហជីព​ជំរុញ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ដាក់​បញ្ចូល​កម្មករ​ក្នុង​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​គាំពារ​សង្គម

សហជីពមួយចំនួនទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេវាគាំពារដល់ស្ត្រីដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់ទទួលបានសេវាសង្គម មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត ដូចបុគ្គលទូទៅដែលធ្វើការមានស្ថាប័នផងដែរ។

ពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍លើស្ពានអាកាសក្បែរទីកម្សាន្តមួយកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។

ជាមួយ​សេដ្ឋកិច្ច​បើក​ឡើង​វិញ អ្នក​​បម្រើការ​ក្នុង​សេវា​កម្សាន្ត​ចង់​បាន​ការគាំពារ​សង្គម​ដូច​គេ​ដែរ

មានការប៉ាន់ប្រមាណថា ស្ត្រីដែលបម្រើនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្សាន្តប្រមាណ៨០ភាគរយបានក្លាយជាជន​​រងគ្រោះ តាមរយៈការធ្លាក់ចុះ​​ចំណូលនិងវិបត្តិការងារនៅអំឡុងពេលជំងឺ​កូវីដ-​១៩រីករាលដាលនៅដើម​​ឆ្នាំ​​២០២០។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ