ពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ការពារពីកូវីដ-១៩ នៅក្រុងវៀងច័ន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ។ (UNICEF)

ទូតខ្មែរ​ណែនាំ​ដល់​​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ឡាវ​កុំ​ទៅ​តំបន់​​ហាមឃាត់​​និង​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពលករ និងនិសិ្សត​ខ្មែរ ដែលកំពុងរស់នៅ​និងធ្វើការនៅប្រទេសឡាវ ប្រុងប្រយ័ត្ន​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ និងចៀសវាង​ទៅកាន់​តំបន់​ដែល​រដ្ឋបាល​រដ្ឋ​ធានីវៀងចន្ទន៍ហាមឃាត់ ខណៈ​ប្រទេសនេះកំពុង​មានការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម​នេះខ្លាំង។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ