លោក ​ហ៊ុន សែន លុប​ឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍​ម្នាក់​ចេញ​ពី​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ក្រោយ​តុលាការ​បញ្ជា​​ឃុំ​ខ្លួន

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​សម្រេច​ដក និង​លុប​ឈ្មោះ​ឧត្តម​សេនីយផ្កាយ​បីនៃ​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ម្នាក់​ ចេញ​ពី​តំណែង បន្ទាប់​ពី​បាន​បាញ់​បោះសេរី​ និង​ត្រូវ​បាន​តុលាការ​បញ្ជារ​ឲ្យ​ឃុំ​ខ្លួន​កាល​ពី​ពាក់​កណ្តាលខែ​ឧសភានេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ