បន្ទុះ​ភ្នំ​ភ្លើង​នៅ​ហ្កាតេម៉ាឡា អ្នក​ស្លាប់​កើន​ឡើង​ដល់​៦២​នាក់

ក្រុម​ទាហាន​កំពុងជួយ​ដល់​ក្រុម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ ដើម្បី​ស្វែង​រក​មនុស្ស​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់​ពី​ការ​ផ្ទុះ​ភ្នំ​ភ្លើង​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​តក់​ស្លុត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​កន្លង​មក​នេះ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ហ្កាតេម៉ាឡា នៅ​ពេល​កំអ៊ែរ​ភ្នំ​ភ្លើង និង​ថ្ម​ដុំ​ពោរ​ពេញ​ដោយ​កម្ដៅ បាន​វាយ​ប្រហារ​បំផ្លាញ​ភូមិឋាន​អ្នកស្រុក។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ