រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូតឺតេ មិនដែលមើលរំលងទេរឿងជម្លោះដែនសមុទ្រជាមួយចិន

ទំនងទំនងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញមិនសូវជាល្អនឹងគ្នាប៉ុន្មានទេក្នុងអាណត្តិប្រធាធិបតី បេនីញ៉ូ អាគី ណូទី៣ (Benigno Aquino III) ក៏ដូចអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលកាន់ដំណែងមុនៗលោក។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ