មូសខ្លាដែលបង្កឲ្យមានការឆ្លងមេរោគZika

ក្រសួង​សុខាភិបាល​បានរកឃើញបុរស​ម្នាក់កើតជំងឺហ្ស៊ីកានៅកំ​ពង់ចាម

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា បុរសម្នាក់វ័យជាង៤០ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម បានកើតជំងឺហ្ស៊ីកា ដែលនេះជា​ករណីទី១​ហើយក្រសួងបានរកឃើញកើតមានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យពលរដ្ឋប្រយ័ត្នជំងឺហ្ស៊ីកា

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជំងឺប្រភេទថ្មីឈ្មោះ ហ្ស៊ីកា(Zika) ដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខ្លា ដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថា បើទោះជាជំងឺនេះមានលក្ខណៈស្រាលជាងជំងឺគ្រុនឈាមក៏ដោយ តែអាចមានផលប៉ះពាល់លើទារក។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ