ទិដ្ឋភាពសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ សកម្មជនដីធ្លី គ្រូបង្រៀន កម្មករ ព្រមទាំងពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ ធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

សាច់ញាតិថា ការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជិត៣០០នាក់ មិនមានឈ្មោះសកម្មជនបក្សប្រឆាំង

សាច់ញាតិ​របស់​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​ដែល​កំពុង​ជាប់​ពន្ធនាគារ ចាត់ទុកការលើកលែងនិងប​ន្ធូរ​បន្ថយ​ទោស​ដល់​ទណ្ឌិត​ជិ៣០០​នាក់ នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ខាង​មុខ​នេះ ដោយមិន​មានវត្តមានសកម្មជនបក្សប្រឆាំង ថា​ជារឿងអយុត្តិធម៌ និងមា​នការរើសអើងផ្នែក​នយោបា​យ ខណៈពួកគេមិនបានធ្វើខុសដូចការចោទប្រកាន់នោះទេ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ