លោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ស្ទឹងត្រង់-ក្រូចឆ្មារ នៅខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ឱ្យ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​លុប​បំណុល​ក្រសួង​ការពារជាតិ​ជំពាក់​ជាង​២លាន​ដុល្លារ

លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ស្នើអគ្គិសនីកម្ពុជាឱ្យពិនិត្យលទ្ធភាពលុបបំណុលដែលក្រសួងការពារជាតិជំពាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាង២លានដុល្លារ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ