​រដ្ឋាភិបាល​​ឲ្យ​មន្ត្រី​បន្តធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បញ្ជា​ឲ្យ​មន្ត្រី បន្ត​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ជូន​ពលរដ្ឋក្នុងអំឡុង​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ ដោយ​អះអាង​ថា ជាការ​បង្កលក្ខណ​ងាយស្រួលដល់​ពលរដ្ឋ​ចំណាកស្រុកពេល​ពួកគេ​វិលត្រឡប់ទៅ​លេង​ស្រុកកំណើត ក្នុង​ពិធី​បុណ្យប្រពីណៃ​ជាតិខ្មែរ​។​
​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ​ខែ​មេសា​ខាង​មុខ​។​
​សេចក្តីណែនាំរបស់​អគ្គ​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី០១ ខែ មេសា បានសរសេរថា

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ