ចិន​គ្រោង​បាញ់​បញ្ជូន​យាន​អវកាស​ផ្ទុក​មនុស្ស​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក

មន្ត្រី​ចិន​និយាយ​ថា ចិន​គ្រោង​បាញ់​បង្ហោះ​យាន​អវកាស​ផ្ទុក​មនុស្ស Shenzhou-11 នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ ខណៈ​ដែល​មហា​អំណាច​អាស៊ី​មួយ​នេះ ខិត​ខំ​ក​សាង​ស្ថានីយ​អវកាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ