រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក អេនតូនី ប្លីនខេន (Antony Blinken) ​មក​ដល់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​អាមេរិក​ធ្វើដំណើរ​មកកាន់​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ដើម្បី​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក អេនតូនី ប្លីនខេន (Antony Blinken) បានធ្វើដំណើរ​មក​ដល់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយ នៅថ្ងៃចន្ទនេះ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានក្លាយជាសមរភូមិយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាមេរិក និងចិន។ នេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារ​ព័ត៌មាន Reuters។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ