រថយន្តពន្ធនាគារដឹកកុមារា កាក់ សុវណ្ណច្ឆ័យ ក្រោយចេញពីសវនាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

តុលាការ​លើក​ពេល​ប្រកាស​សាលក្រម​សំណុំរឿង​ កាក់​ សុវណ្ណច្ឆ័យ​ ដោយសារ​​ជាប់ប្រជុំ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ នៅរសៀលថ្ងៃនេះ បានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់​អនីតិជន កាក់ សុវណ្ណច្ឆ័យ ទៅថ្ងៃក្រោយវិញ ក្រោមហេតុផលថា ចៅក្រមជាប់ប្រជុំ។

រថយន្តពន្ធនាគារដឹកកុមារា កាក់ សុវណ្ណច្ឆ័យ ក្រោយចេញពីសវនាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

តុលាការ​បដិសេធ​សំណើ​មេធាវី​សុំ​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​អូទីហ្សឹម​ចូលរួម​សវនាការ​កុមារា​ កាក់ សុវណ្ណច្ឆ័យ

​ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីកុមារា កាក់ សុវណ្ណច្ឆ័យ ដែលស្នើសុំឱ្យមានគ្រូពេទ្យជំនាញ​ចូលរួមសវនាការ ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពកូនក្ដី ខណៈម្ដាយកុមាររូបនេះបានអះអាងថា កូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានជំងឺអូទី​ហ្សឹមប្រចាំកាយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ