លោក អៀ ចាន់ណា ជា​អ្នកឃ្លាំមើល​បញ្ហា​ព្រំដែន និង​តំណាង​យុវជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយ ប្រចាំនៅ​ប្រទេស​​ន័រ​វែស (Norway)។

តុលាការកំពូលមិនអនុញ្ញាតឱ្យសកម្មជនបក្សប្រឆាំង លោក អៀ ចាន់ណា នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន

តុលាការកំពូល សម្រេច​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យលោក អៀ ចាន់ណា មន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយ នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន ដូចការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែរ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ