វិភាគ៖ តើ​មាត្រា​១៣៩​នៃ​ច្បាប់​បោះឆ្នោត​គំរាម​កំហែង​ដល់​ឯករាជ្យភាព​សមាជិក​សភា​ឬ​ទេ?

រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថា កម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស អំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នា រ​វា​​ង​អំណាច​នីតិបញ្ញត្តិ អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ និង​អំណាចតុលាការ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ