អតិថិជនដែលបានដាក់លុយវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុន GoldFX Investment បាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនករណីបាត់លុយវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុននេះ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ (ជន ចាន់រ៉ែន)

ពលរដ្ឋ​បាត់​លុយ​នៅ​ GFX​ ប្រើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ដើម្បី​បន្ត​ការ​ទាមទារ​សំណង​ពី​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​

ពលរដ្ឋបាត់លុយវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុន GFX Investment ប្រើ​បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបន្តទទូច​ទាមទារសំណង និ​ង​ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវជាសាច់ញាតិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីលោកនា​យករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែ​​ន​ ណែនាំឱ្យប្តឹងទៅតុលាការ បើពួកគេនៅតែមិនអាចស្វែងរកការសម្របសម្រួលណាមួយបាន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ