ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវមួយកន្លែង ដែលនៅខាងផ្លូវមានហាងខារ៉ាអូខេមួយចំនួនផង ថ្ងៃ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

IMF ​បាន​ព្យាករថា​ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២១ នឹង​មាន​កំណើន​ខ្ពស់​ជាង​មុន​២,២%

មូលនិធិរូ​បិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ ​(IMF)​ បានវាយ​តម្លៃថា ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្នុងឆ្នាំ​២០២១ នឹង​មានកំណើនខ្ពស់​ជាងមុន​ក្នុងអត្រា​២,២% ​ហើយនឹង​បន្តងើបឡើងវិញ​ថែមទៀតក្នុងរង្វង់ ​៥% ​នៅឆ្នាំ២០២២។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ