សាច់​ញាតិ​ជន​រង​គ្រោះ​យន្តហោះ MH370 អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​ចាប់​ផ្ដើម​ការស្វែង​រក​ឡើង​វិញ

សាច់​ញាតិ​នៃ​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​លើ​យន្តហោះ MH370 ​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​បន្ត​ការ​ស្វែង​រក​យន្តហោះ​ដែល​បាន​បាត់​ខ្លួន នៅ​អំឡុង​កិច្ច​ប្រជុំ​មួយ​រវាង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អូស្ត្រាលី និង​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ទីក្រុង​ភើត នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ