មន្ត្រី​បរិស្ថាន​ចោទ​សកម្ម​ជន​មួយ​ចំនួន​ថា​តែងតែ​ផ្សព្វផ្សាយ​​បែប​កុហក​​ប្រាប់​ទៅ​ពិភព​​លោក​រឿង​កម្ពុជា​​អស់​ព្រៃ​ឈើ​

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាន ចោទក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនថា តែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបកុហកប្រាប់ទៅពិភព​លោក​ថាកម្ពុជា​អស់ព្រៃឈើហើយ ខណៈប្រសិនបើ​ព្រៃឈើ​​អស់​ដូចអ្វី​ដែល​គេឃោសនា​នោះ ប្រហែល​កម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុង​ការលក់​​ឥណទានកាបូនឱ្យទៅក្រុមហ៊ុន​បរទេសធំៗនោះឡើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ