ស្ថានភាពចរាចរតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។

អាមេរិក​នឹង​ផ្ដល់​ជំនួយ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង​រយៈពេល​៥ឆ្នាំ ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) បានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណ៦២លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ឆ្នាំទី១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង៥ឆ្នាំ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

លោក ផាទ្រីក មឺហ្វី (Patrick Murphy) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសការអនុវត្តជាផ្លូវការ «គម្រោងអប់រំបរិយាបន្ននៅបឋមសិក្សា (IPEA)» រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សហការជាមួយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ដោយមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានាមួយចំនួនទៀត។

អាមេរិក​ផ្ដល់​មូលនិធិ​២៥​លាន​ដុល្លារ​គាំទ្រ​អំណាន​និង​ការសិក្សា​របស់​សិស្ស​បឋម​នៅ​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិកផ្ដល់​មូលនិធិគាំទ្រ​នូវទឹកប្រាក់ចំនួន២៥លានដុល្លារ សម្រាប់​បង្កើន​បទ​ពិសោធន៍អំណាននិងការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​នៅកម្រិត​បឋម​សិក្សា​នៅកម្ពុជា។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ