កុមារាជាសិស្សម្នាក់លាងដៃជាមួយសាប៊ូ នៅសាលារៀនមួយកន្លែង។

World Vision ជំរុញ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អនុវត្ត​ទម្លាប់​លាង​ដៃ​នឹង​សាប៊ូ​ក្នុង​បរិបទ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

អង្គការ​ទស្សនៈពិភពលោក​អន្តរជាតិ-កម្ពុជា (World Vision) បាន​ប្រកាស​ថា ក្នុង​ឆ្នាំ២០២១ គ្រួសារ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជិត​៨០​ភាគរយ នៅ​ក្នុង​តំបន់​គោលដៅ​របស់​ខ្លួន​ចំនួន៩ខេត្ត មានកន្លែង​​លាងដៃ​នឹង​សាប៊ូ។

(រូបតំណាង) នារីម្នាក់យកដៃទាំងសងខាងតោងចម្រឹងបង្អួច។ (ហ៊ុយ ឧស្សាហ៍)

ជិត​២​ឆ្នាំ​ អង្គការ​ទស្សនៈ​ពិភពលោក​ទទួល​បណ្ដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​​រំលោភ​សិទ្ធិ​កុមារ​ជាង​​២០០​ករណី​

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិកម្ពុជា (World Vision) បានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ អង្គការនេះទទួលបានពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវភេទ និងផ្លូវចិត្តកុមារក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ មានចំនួនជិត២០០បណ្តឹង។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ