ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌រួមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

បុព្វកថា

ដោយសារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស យើងសង្កេត ឃើញថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការរីកចំរើន និង មានលក្ខណ:សំបូរបែប។ ទន្ទឹមនឹងការរីកចំរើននោះប្រព័ន្ធផ្សព្វ- ផ្សាយមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតទ្បើង ដើម្បីបំរើអោយនិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នា។ ចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មួយចំនួនទៀតបានព្យាយាមប្រកាន់យកនូវជំហរឯករាជភាព នៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវ:របស់ខ្លួន។

ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមក យើងសង្កេតឃើញថា អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួន​នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា  ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវិជ្ជាជីវ:សារព័ត៌មាននៅមានកំរិត និងមួយចំនួនទៀត​មិនបាន​អនុវត្ត​ទៅតាម​វិជ្ជា​ជីវៈសារព័ត៌មាន ​ ដែលជាហេតុធ្វើអោយការផ្សព្វផ្សាយ​នៅមានកំរិត​ និងមិន​បានឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវឌ្ឍ​របស់​សង្គម និង តម្រូវការចាំបាច់របស់សាធារណជន ក៏ដូចជា​ការអនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:​សារព័ត៌មាន ផងដែរ។

ដោយយល់ឃើញថា   ក្រមសីលធម៌  គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយ សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្ត​​វិជ្ជាជីវ:​របស់​​​ខ្លួន​ និងដោយមើលឃើញពីកង្វះខាតនៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:របស់អ្នកសារព័ត៌មាន​ ក៏ដូចជា​​ប្រទេស​​កម្ពុជាមិនទាន់មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:រួមមួយ សំរាប់អ្នកសារព័ត៌មានយកមកអនុវត្តនៅទ្បើយនោះ ទើប សមាគម​ និង អង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួន បានផ្តួចផ្តើមចងក្រងនូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:រួមមួយ ដែលបានមកពីការច្របាច់​បញ្ចូលគ្នានូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:របស់សមាគម និង អង្គការសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំង​ក្រម​សីលធម៌​វិជ្ជាជីវ:សារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនទៀត   នៅលើពិភពលោក      ដើម្បីបង្កើតជាក្រម​សីលធម៌វិជ្ជាជីវ:រួមមួយ   សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា    យកមកអនុវត្តនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នក​សារព័ត៌មាន។

យើងជាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ជឿជាក់ថា​  ការមានក្រមសីលធម៌រួមមួយ គឺជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ អ្នកសារព័ត៌មានយកទៅអនុវត្ត ដើម្បីអោយមានការជឿទុកចិត្តពីសាធារណជន និង ខិតខំបំរើសាធារណជន ប្រកប​ដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ និងស្មោះត្រង់។

ខ្លឹមសារនៃក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា មានដូចខាងក្រោមនេះ

១-ការស្វែងរក និងរាយការណ៏ព័ត៌មានពិត

១-១​      ត្រូវលើកកម្ពស់ការសរសេរ និងការផ្សព្វផ្សាយទាំងទ្បាយឲ្យមានការពិតនិងត្រឹមត្រូវ ។

១-២      ប្រើវិធីដោយសុច្ចរិតត្រឹមត្រូវ ដើម្បីស្វែងរកដំណឹង រូបថត និងឯកសារផ្សេងៗក្នុងការចុះផ្សាយ។

១-៣      ត្រូវត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានទ្បើងវិញមុន ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិត និងភាពច្បាស់លាស់ នៃហេតុការណ៏ ។

១-៤      ត្រូវបែងចែក និងញែកចេញឲ្យ ដាច់រវាងព័ត៌មាន និងការបញ្ចេញទស្សន:យោបល់ ដើម្បីបង្ហាញ នូវអ្វីដែលជាហេតុការណ៏ពិតនៃព័ត៌មាន និងអ្វីដែលជាការបញ្ចេញមតិ។

១-៥      រាល់ការបញ្ចេញយោបល់រិះគន់ ត្រូវធ្វើទ្បើងដោយភាពថ្លៃថ្នូរ និងត្រូវគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃ អោយ សមជាអ្នកសារព័ត៌មានពិតប្រាកដ។

១-៦      ត្រូវរាយការណ៏តែតាមហេតុការណ៏ ដែលខ្លួនបានឃើញ និងបានដឹងពីប្រភពដើមតែប៉ុណ្ណោះ។​ អ្នកសារព័ត៌មាន មិនត្រូវលប់បំបាត់ចោល និងបំភ្លៃនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ ឬ កែបន្លំឯកសារផ្សេងៗ​ទ្បើយ។

១-៧      ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែល ពិតជាក់ស្តែង មិនលំអៀង មានតុល្យភាព និងមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ណាដែលនាំអោយមានការភ័ន្តច្រទ្បំដល់សាធារណជនឡើយ។

១-៨      អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវផ្តល់សំទ្បេងទៅក្រុមណាដែលមិនមានលទ្ធភាព ឬ    មិនមានឱកាសក្នុងការ បញ្ចេញសំទ្បេងនូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាន។

១-៩      ព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាច់រឿងព័ត៌មាន ដើម្បីផ្តល់ឱកាសអោយគេបាន បកស្រាយ ទៅនឹងអ្វីដែលបានចោទប្រកាន់។

១-១០    ជៀសវាងការប្រើប្រាស់វិធីសម្ងាត់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន លើកលែងតែពេលដែល​ប្រើប្រាស់វិធី បើកចំហរមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជន។

២- ការទទួលខុសត្រូវ

២-១      បំពេញករណីយកិច្ចក្នុងវិជ្ជាជីវៈតាមក្របខណ្ឌច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជា និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

២-២      ការសរសេរ និពន្ធ និយាយ សំរាប់ការផ្សព្វផ្សាយ ត្រូវគោរពតាមក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៏ អក្ខរាវិរុទ្ធ ខ្មែរ អោយបានត្រឹមត្រូវ។

២-៣     ទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការផ្សព្វផ្សាយដែលខុសការពិត ហើយត្រូវធ្វើការចុះផ្សាយកែតម្រូវ រកការពិតទ្បើងវិញ។ ការកែតម្រូវនេះជាកាតព្វកិច្ចផ្ទាល់នៃអង្គការសារព័ត៌មាន ដែលបានប្រព្រឹត្តិ កំហុស។

២-៤      ហាមឃាត់ការលួចចម្លង និងថតចម្លងអត្ថបទ និងរូបភាពរបស់អ្នកដទៃ ហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួន ឯង។ បើថតចម្លងអត្ថបទ និងរូបភាពរបស់អ្នកដទៃ ដើម្បីយកមកចុះផ្សាយត្រូវដាក់ឈ្មោះ និងការ អនុញ្ញាតពីម្ចាស់ប្រភព។

២-៥      ទទួលយកតែភារកិច្ចណាដែលថ្លៃថ្នូរតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និង មិនធ្វើអោយខូចប្រយោជន៏  ឬ ធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីភាពរវាងអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នា។

២-៦      ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងទ្បាយណា  ដែលធ្វើឲ្យប៉:ពាល់ដល់សុខភាព ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់ និង តម្លៃរបស់ជាតិ។

៣-​ ភាពឯករាជ្យ

៣-១      ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ដែលគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សឈរលើ មូលដ្ឋានច្បាប់ មិនលំអៀងមានតុល្យភាព សច្ចៈភាពនិងឯករាជ្យ ។

៣-២     ត្រូវហ៊ានសរសេររាយការណ៍ព័ត៌មានពិត ​និងហ៊ានបដិសេធ​សរសេរ និយាយ បញ្ចាំង រូបភាព ដែលផ្ទុយពីការពិត       ដែលជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៏ឲ្យការរកស៊ីរបស់បុគ្គល    ឬ​  ក្រុម​មនុស្ស។ ធ្វើបែបនេះដើម្បីពង្រឹងកិត្យានុភាព និង វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន។​

៣-៣     ចាងហ្វាង ឬ និពន្ធនាយកត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នា រវាងអត្ថបទព័ត៌មាន និងអត្ថបទ​ឃោសនា។ ធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងកិត្យានុភាព និងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

៣-៤      ត្រូវប្រកាន់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាន សេរី ឯករាជ្យ យុត្តិធម៌ អព្យាក្រិត មិនលំអៀង ឬ ប្រកាន់ និន្នាការនយោបាយណាមួយទ្បើយ។

៣-៥      ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ត្រូវរួបរួមគ្នាការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាន និងការពារមិនអោយ មានការត្រួតពិនិត្យមុនពេលផ្សព្វផ្សាយ។

៣-៦      អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវរំលោភបំពានអធិបតេយ្យ (សិទ្ធិអំណាច) របស់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និង វិជ្ជាជីវៈ ដែលខ្លួនធ្វើការនោះទេ។

៤- ប្រភព

៤-១      រក្សាជាសម្ងាត់ចំពោះប្រភពព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យ និង មិនត្រូវប្រើសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្សាយ របស់ខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រភពព័ត៌មានទេ ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីសាម៉ី ខ្លួនជាមុននោះ។

៤-២      ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវយកស្នាដៃអ្នកដទៃមកធ្វើជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនទ្បើយ (រាល់ការ ចម្លង និងប្រើរូបភាពផ្សេងៗ ត្រូវបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមឲ្យបានច្បាស់លាស់)។

៥- បុគ្គលឯកជន

៥-១      អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិបុគ្គលស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ ។

៥-២      អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវរំលោភបំពានលើជីវិតឯកជនរបស់បុគ្គលទ្បើយ លើកលែងតែមានភាពចាំ បាច់តម្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីបម្រើ និងការពារផលប្រយោជន៏សាធារណ:និងសង្គម។

៥-៣      អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវទទួចសួរ ទូរស័ព្ទ តាមស្វែងរក និងថតរូបបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងរឿងឯកជន នៅពេលដែលការស្នើរសុំនោះត្រូវបានបដិសេធន៏ ហើយមិនត្រូវបំពានលើទ្រព្យសម្បត្តិគេទេ នៅពេលដែល ត្រូវបានស្នើសុំអោយចាកចេញ និង មិនត្រូវតាមប្រមាញ់គេទ្បើយ។

៥-៤      ក្នុងករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទុក្ខសោក និងភាពតក់ស្លុតរបស់បុគ្គល ការសាកសួររបស់​អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើទ្បើង ដោយយល់ចិត្តប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងមិនត្រូវធ្វើ​អោយប៉ះ​ពាល់​អារម្មណ៏ផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គល ដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ។ ទាំងនេះមិន​ត្រូវដាក់កំរិតលើសិទ្ធិ​ក្នុងការរាយការណ៏ ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ ដូចជាការស៊ើបសួរនោះទេ។

៥-៥      ត្រូវទទួលស្គាល់ថា បុគ្គលឯកជនមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអំពីខ្លួនគេ ច្រើនជាងមន្រ្តី សាធារណ: និងអ្នកដទៃទៀត ដែលខិតខំស្វែងរក អំណាច  ឥទ្ធិពល ឬ ការចាប់អារម្មណ៏។ មាន តែ​សេចក្តីត្រូវការជាចាំ​បាច់​​​ពីសាធារណជនតែមួយគត់ ដែលអាចជ្រៀតចូលឯកជនភាព របស់ នរណាម្នាក់។

៥-៦      ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបង្ហាញរូបថតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ដោយសារតែនិយោជកបញ្ឈប់ពី​ការងារនោះទេ។ លើកលែងតែបុគ្គលនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសផ្សេងៗ ដូចជាការលួចបន្លំ ប្រាក់កាស ឆបោក រំលោភសេចក្តីទុកចិត្ត ។ល។

៥-៧      ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទ នៅក្នុងចំណងអាពាហ៏ពិពាហ៏ ឬ  ក្រោយ​ការលែងលះ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសាម៉ីខ្លួនទ្បើយ។

៦- ស្រ្តី កុមារ និងជនពិការ

៦-១      អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវ គិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពសាធារណ: ជាពិសេសស្ថានភាព ស្រ្តី កុមារ និងជនពិការ។

៦-២      មិនត្រូវប្រើប្រាស់រូបភាពអាក្រាត  ឬ  រូបភាពដែលស្រើបស្រាលរបស់ជនរងគ្រោះ ក្នុងការផ្សព្វ​ផ្សាយ ដែល​​​​​ធ្វើអោយបាត់បង់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្រ្តីទូទៅ។

៦-៣      អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យ ឬ  ឃ្លាដែលហាក់ដូចជាមានការវិនិច្ឆ័យទៅលើ ជនរង គ្រោះ ឬ ជនសង្ស័យដែលជាស្រ្តី កុមារ និងជនពិការ។ ឧទាហរណ៏៖ ស្រ្តីពេស្យា ស្រីខូ​ច អ្នកញៀនថ្នាំ កំបុតដៃ កំបុតជើង ទ្បប់សតិ។ល។

៦-៤      អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ និងថតរូបកុមារមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្នាំ ដែលជាប់​ពាក់​ព័ន្ធនឹងសុខមាលភាពរបស់ខ្លួនគេ ឬ របស់កុមារដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការផ្សាយទេ លុះត្រាតែមានការ យល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាល ឬ​ អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើរឿងនោះ។

៦-៥      អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវប្រើសម្ភារ:     ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខមាល ភាពរបស់កុមារទេ។

៦-៦      ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណកុមារ ដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលជាជនរង​គ្រោះ ឬ ជាសាក្សី នៅក្នុងករណីបទល្មើសផ្លូវភេទទ្បើយ។

៧- ការរើសអើង

៧-១      អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមអនុសញ្ញា និងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងការលុបបំបាត់រាល់ទំរង់នៃការរើសអើង ប្រកាន់ពូជសាសន៏ សាសនា និងបញ្ហាភេទ។

៧-២     អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវជៀសវាងការប្រើពាក្យរិះគន់   ឬ  សេចក្តីបញ្ជាក់ដែលធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ដល់ពូជសាសន៏ ពណ៌សប្បុរ សាសនា យេនឌ័រ ភេទ របស់បុគ្គល ឬ ធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ដល់ជនពិការ ឬ អ្នកដែលមានជម្ងឺផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត។

៧-៣     អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចៀសវាងការស្អប់ បុរេវិនិច្ឆ័យ អាកប្បកិរិយាមើលងាយ និងការប្រកាន់ពូជ សាសន៏ យេនឌ័រ ភេទ ភាសា សាសនា នយោបាយ ពិការរាងកាយ ពិការស្មារតី ឬ  អ្វីផ្សេងៗ ទៀតរបស់សារវតាសង្គម។

៧-៤      សេចក្តីលំអិត ពូជសាសន៏ ពណ៌សំប្បុរ សាសនា ភេទ​ ជម្ងឺផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គល ឬ ជនពិការ ត្រូវជៀសវាងមិនត្រូវលើកទ្បើងទេ លុះត្រាតែលក្ខណ:ទាំងនោះវាទាក់ទងទៅនឹង សំណុំរឿង។

៨- ការញុះញង់

៨-១      មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានណាដែលមួលបង្កាច់កេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គល ឬ បំភ្លៃសភាពការណ៏ផ្សេងៗ ខុសពីការពិត ដែលនាំអោយមានការចលាចលសង្គម និង ប្រទេសជាតិ។

៨-២      អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចាត់ទុកថាមានកំហុសវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះការប្រើពាក្យអសុរស មួលបង្កាច់ និងការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាង ព្រមទាំងការកាទ្បៃព្រឹត្តិការណ៏ផ្ទុយពីការពិត។

៩- ការសូកប៉ាន់

៩-១      អ្នកសារព័ត៌មានគួរជៀសវាងទទួលយកការផ្គាប់ផ្គុន  ឬ  ការតម្រូវចិត្តណាមួយដែលនាំឲ្យអាប់ឱន ប៉ះពាល់ ដល់កិត្តិយសវិជ្ជាជីវៈ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនទ្បើយ។

៩-២      ហាមដាច់ខាតមិនត្រូវទទួលយកនូវសំណូកសូកប៉ាន់ ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការផ្សាយ ឬ  មិនផ្សព្វផ្សាយ ​ ព័ត៌មាន។

៩-៣      អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ដែលនាំអោយប្រទេសជាតិ​ធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ។

១០- ប្រពៃណីជាតិ

១០-១    អ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវគោរពប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ល្អ របស់សង្គមជាតិ។

១០-២   ត្រូវរក្សានូវអត្តសញ្ញាណ  សាសនា  ប្រពៃណី   និង  វប្បធម៌ជាតិ ។

១០-៣   មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាសអាភាស រូបភាពសោកនាកម្មដោយមិនបិទបាំង និង អត្ថបទដែល ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិ ។

១១- ការរាយការណ៏ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម

១១-១    សេចក្តីរាយការណ៏ព័ត៌មានអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេត ឬ  តុលាការមិន ទាន់វិនិច្ឆ័យ ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងអត្ថបទនោះ។

១១-២   នៅពេលរាយការណ៏ពីអំពើឃាតកម្ម គប្បីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចៀសវាងនូវការផ្សាយ លំអិត ពីវិធី ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្លាប់ណាមួយហួសហេតុ។

១១-៣   អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋ  និង​មិន​ត្រូវ ថតរូប និងមិនត្រូវ​​ចោទ​ប្រកាន់ជនណាម្នាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋជន នៅពេលដែលតុលាការមិនទាន់​បាន​វិនិច្ឆ័យទោសនោះឡើយ។

១១-៤    សាច់ញាតិ ឬ មិត្តភ័ក្តិ របស់អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់  ឬ កាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ ជាទូទៅមិន​ត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីពួកគេទ្បើយ លុះត្រាតែពួកគេជាអ្នកជាប់​ទាក់​ទង​នឹងរឿងក្តីតែម្តង។

១១-៥    ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសដល់សុវត្ថិភាពអ្នកដែលងាយរងគ្រោះ ជាកុមារ  ជាសាក្សី​ ឬក៏ជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។     អ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរទាមទារសិទ្ធិក្នុងការរាយការណ៏​  ដែល​ត្រឹម​​ត្រូវ​​​តាម​ច្បាប់នោះទេ។

១១-៦    ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ     ដោយការរំលោភផ្លូវភេទ       និងជន សង្ស័យ​​​មិនគ្រប់អាយុ    ឬ    ផ្សព្វផ្សាយនូវអ្វី​ដែលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើអោយស្គាល់អត្តសញ្ញាណ របស់ជនរងគ្រោះ លុះត្រាតែមានហេតុផលស្របច្បាប់ ។

១១-៧   អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលមានលក្ខណ:មិនសមរម្យ ឃោឃៅ ឬ   អំពើ ហិង្សាលើ​រាង្គកាយ និង អំពើហិង្សានៃការរួមភេទនោះទេ។


Background

Because Cambodia observes democracy, freedom and multiparty system, we notice that the media sector has developed in many forms. As a result, many media institutions were established to serve different purposes. Some of them uphold independence in their mission.

According to the experience in the past, some Cambodian journalists have received formal journalism training in low level and some others did not implement the professional journalism, which are the causes why the media sector cannot serve the need of the social development and its citizens, especially the need for journalistic ethics.

Recognizing ethics as a foundation for practicing journalism, and seeing the lack of code of ethics for journalism, media associations and non-governmental organizations (NGOs) agreed on a common code of ethics in conformity with the ethics of journalism in many developed countries around the world.

We, the journalists, believe that having a common code of ethics for journalism is very crucial in improving the confidence among the general public, especially in serving them with sense of seriousness and honesty.

1.    Seek and report the truth

1.1.    Always make the writings and news coverage reliable and accurate.
1.2.    Collect reports, photos and any information in a legal manner.
1.3.    Ensure the accuracy of facts before publication.
1.4.    Identify properly facts and opinions in the reports for clarity of information.
1.5.    Criticize constructively and in a dignified manner.
1.6.    Reports only information received from the sources and refrain from omitting or distorting important information.
1.7.    Make the news coverage fair, neutral, balance, and devoid of misleading information.
1.8.    Give opportunity to persons who have less chance to speak for them to provide information.
1.9.    Give opportunity to persons who are involved in news stories to provide information about their side, particularly those who are accused.
1.10.    Undercover or other surreptitious methods of gathering information should not be used except when the open methods will not yield information.

2.    Be responsible

2.1.    Follow the Cambodian Press Law and the Constitution at all times when performing duties in journalism.
2.2.    Use Khmer grammar and vocabulary properly in writing news and other media reports.
2.3.    Press institutions should take responsibility for inaccurate publication and should take measures to correct it.
2.4.    Avoid plagiarism and ask permission from the writer or author in using information from their reports.
2.5.    Avoid taking actions that affect the integrity of the journalists and may cause disunity among the journalists.
2.6.    Media advertisements should not violate the code of ethics, especially Cambodian customs and values.

3.    Exercise independence

3.1.    Media institutions should exercise independence.
3.2.    Do not reports, speak, or show pictures which are inaccurate and only benefit the interest of a particular individual or group of people.
3.3.     Separate news articles from advertisements to strengthen the prestige and independence of the media.
3.4.    Be free, independent, fair, and neutral and do not support political parties.
3.5.    Protect the right to freedom of information and resist censorship.
3.6.    Do not violate the integrity of the institution of the independent media in which you work for.

4.    Protect the sources

4.1.    Protect the confidentiality of sources unless there is an approval from the sources.
4.2.    Acknowledge properly the sources to which information is collected or used as reference.

5.    Respect privacy

5.1.    Respect people’s right to privacy.
5.2.    Avoid intruding the privacy of individuals unless it is important to serve the public interest.
5.3.    Do not insist in questioning, telephoning, or photographing an individual if he/she refuses to speak or to be taken pictures. Also, leave from the property of others when asked to leave.
5.4.    Sympathize with someone in grief or shock in making inquiry.
5.5.    Recognize the greater right of private individuals to keep their information than public officials and others who seek public office.
5.6.    Do not release the picture of a person who was dismissed from his workplace unless that person has committed crime.
5.7.    The Media should not show sexual relation in wedding or after divorce without the permission from him or her.

6.    Protect women, children and the disabled

6.1.    Give special consideration to women, children and the disabled.
6.2.    Do not use naked or obscene pictures of the women victims, which harm their dignity and honor.
6.3.    Do not use words or phrases that infer judgment on the victims or the suspects, especially the women, children, or disabled.
6.4.    Seek permission from the parents, guardians or persons responsible of children under 18 years old to interview or take pictures of these children involved in an issue.
6.5.    Do not use materials to seek for information involving a child’s welfare.
6.6.    Do not divulge the identities of children who are under 18 years old and are victims or witnesses in sexual offences to the media.

7.    Do not discriminate

7.1.    Journalists must abide by the international treaties on human rights.
7.2.    Avoid hatred, bad attitudes, prejudice, and discrimination against race, color, religion, gender, sexual orientation, and physical or mental disability of an individual.
7.3.    The journalists must not prejudice, behave badly, or discriminate against race, gender, sexual orientation, language, religion, politic, physical or mental disability
and other things of the society.
7.4.    Do not publicize the details of race, color, religion, sexual orientation, physical or mental illness or disability of the individual unless it is related to the issue.

8.    Maintain peace

8.1.    Do not report information defaming an individual or distort the truth which can cause social and national disorder.
8.2.    Use of obscene words and distortion of information is a serious guilt of misconduct.

9.    Keep the hands clean

9.1.    Do not accept any gift which harm the profession and honor as a journalist.
9.2.    Do not accept any gift for reporting real or unreal information.
9.3.    Support anti-corruption efforts.
10.    Respect national custom
10.1.    Respect national custom and tradition.
10.2.    Promote religious and cultural identity.
10.3.    Do not present obscene and tragic pictures and information which affects Cambodian traditions.

11.    Crime reporting

11.1.    Do not give an opinion on a case in which it is still under investigation or the court has not judged on the case yet.
11.2.    Be careful and avoid too many details in reporting on the methods used in murder cases.
11.3.    Respect the rights of the defendants and do not accuse them when the Judge has yet decided on their cases.
11.4.    Do not identify relatives or friends of the accused of a crime without their consent and unless they are relevant to the case.
11.5.    Give special regard to the vulnerable people, children, witnesses or victims of a crime.
11.6.    Do not report the identity of the victim, especially juvenile victim, of sexual harassment, unless it is legal.
11.7.    Do not report inappropriate, cruel or violent information on physical and sexual violence.

ព័ត៌មានថ្មីៗ