សកម្មជនដីធ្លី អ្នកស្រី សាត ផា ឈរកាន់ទង់ជាតិខ្មែរ អំឡុងពេលធ្វើដំណើរភៀសខ្លួនទៅរកទីតាំងសុវត្ថិភាព ក្រោយអ្នកស្រីទទួលការគំរាមកំហែង។

អ្នកស្រី សាត ផា ភៀស​ខ្លួន​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ក្រោយ​ទម្លាយ​ព័ត៌មាន​ជន​មិន​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​គំរាម​សម្លាប់

សកម្មជនសង្គមម្នាក់កំពុងរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីស្វែងរកទីសុវត្ថិភាព ក្រោយទម្លាយព័ត៌មានថាមា​​ន​​​​​​ជន​​អនាមិកគំរាមសម្លាប់ប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពតស៊ូមតិ​ជាថ្មីទៀត ខណៈសមត្ថ​​កិច្ច​​ជំ​​រុ​​ញ​​​​​ឱ្យ​​ភាគីដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដាក់​​​បណ្ដឹងប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនេះ បើពិត​​​ជា​​មាន​ករណីបែប​នេះកើតឡើង​​មែន​​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ