លោក សៀម ភ្លុក តំណាងស្ថាបនិកគណបក្សបេះដូងជាតិ។

តុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​សមត្ថកិច្ច​នាំខ្លួន​តំណាង​ស្ថាបនិក​គណបក្ស​បេះដូងជាតិ លោក សៀម ភ្លុក

ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ លោក លិ សុខា បានបង្គាប់ឱ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនតំណាងស្ថាបនិកគណបក្សបេះដូងជាតិ លោក សៀម ភ្លុក ឱ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺឱ្យបានមុនថ្ងៃទី២៥ ខែមេសានេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទ «ក្លែងបន្លំ និងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែង» ក្នុងការបង្កើត​គណបក្សបេះដូងជាតិ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ