សមាគមនិងសកម្មជនសង្គមខកចិត្តដែលទូតរុស្ស៊ីមិនទទួលញត្តិស្នើបញ្ឈប់ការឈ្លានពាន​​អ៊ុយក្រែន​

សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ និងសកម្មជនបរិស្ថានបង្ហាញការខកចិត្តដែលស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាមិនទទួលយកញត្តិ ដែលទាមទារឱ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវលំនឹងស្ថេរភាពនយោបាយ និងសន្តិភាពសកលលោក។

ស្ថានទូតរុស្សីមិន​ទទួលញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនដែលស្នើបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន

តំណាងស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅកម្ពុជា មិនចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រុមយុវជន សង្គមស៊ីវិល ដែលបានដាក់​ទៅស្ថានទូតមួយនេះដើម្បីស្នើឱ្យបញ្ចប់សង្គ្រាម​ និងបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

សមាគមមួយនឹង​ដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាឱ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន

សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ និងអ្នកស្រលាញ់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនានា នឹងនាំគ្នាយកញត្តិដាក់ទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ី (Russia)ប្រចាំនៅកម្ពុជា ដើម្បីស្នើឱ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន(Ukraine)ជាបន្ទាន់ ហើយចាប់ផ្តើមស្ដារឡើងវិញនូវលំនឹងស្ថេរភាពនយោបាយ និងសន្តិភាពសកលលោក។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ