របងលួសបន្លាព័ទ្ធជុំវិញអគារមួយដែលមានឈ្មោះថា "Jincai" ដែលជាកន្លែងដែលត្រូវបានគេចោទថាបានបង្ខាំងមនុស្សដើម្បីបម្រើប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ទម្រង់​ថ្មី​នៃ​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​គឺ​ការបង្ខំ​ជនរងគ្រោះ​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ឆបោក​តាម​អ៊ីនធឺណិត

បណ្ដាញជជែកតាមតេឡេក្រាមឈ្មោះ White Shark ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង៥ ៧០០នាក់ មានការជជែកអំពីការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជា និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។