តើ​​កម្ពុជា​​អាច​​កម្ចាត់​រោគ​​ដែល​​អាច​​សម្លាប់​​មនុស្ស​​ខ្លាំង​​បំផុត​​នៅ​​លើ​​ពិភព​លោក​​បាន​ទេ​?

បទ​យក​ការណ៍​៖ តើ​​កម្ពុជា​​អាច​​កម្ចាត់​រោគ​​ដែល​​អាច​​សម្លាប់​​មនុស្ស​​ខ្លាំង​​បំផុត​​នៅ​​លើ​​ពិភព​លោក​​បាន​ទេ​?

ភាព​កាច​សាហាវ​ខ្លាំង​នៃ​ជំងឺឆ្កែឆ្កួត​ប្លែក​ពី​គេ។ ជំងឺឆ្កែឆ្កួត​ត្រូវ​បាន​បង្កឡើង​ដោយ​វីរុស​ពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​ហ្សែ​នវី​រុស Lyssa (ប្រភេទ​វីរុស​ម្យ៉ាង​ដែល​មាន​ភាព​វាយប្រហារ​ខ្លាំង​និង​ឆាប់​ធ្វើទុក្ខ) ហើយ​ជាទូទៅ​ ជំងឺ​នេះ​ឆ្លងតាម​រយៈ​ទឹកមាត់​ថនិកសត្វ (ជា​ធម្មតាមាន​ដូចជា ឆ្កែ ប្រចៀវ ស្វា ឆ្មា ឬជ្រូក​) ដែល​ចូលខ្លួន​មនុស្ស​តាមរយៈ​ស្នាម​ក្រញៅឬស្នាម​ខាំ។