«ការ​ធ្វើ​បរិវត្តកម្ម​ឌីជីថល​» ទាមទារ​ឱ្យ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​មាន​លទ្ធភាព​ប្រើ​ប្រាស់

នាពេលបច្ចុប្បន្ន គេអាចសង្កេតឃើញថាហាងកាហ្វេ ហាងលក់ទំនិញ និង​ភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់តាំងនូវកូដ QR សម្រាប់ឱ្យ​អតិថិជន​​​​របស់ខ្លួនស្កេនដើម្បីទូទាត់ប្រាក់។ ប៉ុន្តែ បច្ចេកវិទ្យានេះមិនត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​​ទូលំ​ទូលាយនោះទេកាលពី៣ឆ្នាំមុន។ វាក៏មិនមានមនុស្ស​ច្រើនទេ​ដែល​ស្គាល់​ថា​អ្វី​ជាកូដ QR នោះ ទោះបីជានៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅទីប្រជុំជនក៏ដោយ។ ជាការពិតណាស់ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដំណើរការធ្វើបរិវត្តកម្ម (Transformation) ​ឌីជីថល​ដ៏លឿនក្នុងវិស័យជាច្រើន ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានផែនការជំរុញ​បរិវត្តកម្ម​នេះ​បន្ថែម​ទៀត តាមរយៈការដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន រួមមាន សេវាប្រកាស​ពន្ធ​អាជីវកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ សេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និង​សេវាកម្ម​​សាធារណៈដទៃជាដើម។