ផ្តើម​ចេញ​ពី​ជន​ភៀស​ខ្លួន​​រហូត​​ក្លាយ​​ជា​​គ្រូ​បង្វឹក​ បុរស​កម្ពុជា​ម្នាក់​​​រក​ឃើញ​គោល​ដៅ​​ជីវិត​​នៅ​លើ​​ផ្ទៃ​ទឹក​

បឹងសាហ្គាមិ ប្រទេសជប៉ុន: ចាប់តាំងពី​ពេល​លោកចូល​សិក្សា​ដំបូង​ លោក កេនជិ គូរ៉ាគិ នឹកឃើញកាលដែល​មិត្តរួម​ថ្នាក់​​បដិសេធមិនរាប់អាន ប្រើពាក្យ​ប្រមាថ​ ហើយ​ថែមទាំងត្រូ​វគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់រើសអើង​។ ការ​គំរាម​ធ្វើ​បាប ​គឺបណ្តាលមកពី​ការ​រើស​អើង​​ចំពោះ​លោក​ និង​អត្តសញ្ញាណពិត​របស់​លោក។