លោក ខៀវ សំផន អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នារបបខ្មែរក្រហម ស្ថិតក្នុងសវនាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ ឬបណ្តឹងតវ៉ារបស់លោក​ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ (ហ្វេសប៊ុក៖ Khmer Rouge Tribunal (ECCC))

លោក ខៀវ សំផន ត្រូវបានផ្ទេរមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល

សហព្រះរាជអាជ្ញា នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​ផ្ទេរកន្លែងឃុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំសម័យខ្មែរក្រហមមួយរូប គឺលោក ខៀវ សំផន ពីពន្ធនាគារក្នុងតុលាការកូនកាត់មួយនេះ ទៅឃុំខ្លួនបន្តនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាលវិញ។

លោក ខៀវ សំផន អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នារបបខ្មែរក្រហម ស្ថិតក្នុងសវនាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ ឬបណ្តឹងតវ៉ារបស់លោក​ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ (ហ្វេសប៊ុក៖ Khmer Rouge Tribunal (ECCC))

តុលាការខ្មែរក្រហម​នឹង​បិទ​បញ្ចប់​នីតិវិធី ក្រោយ​ការ​ប្រកាស​សាលដីកា​សំណុំ​រឿង​លោក ខៀវ សំផន

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងបិទបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ ក្រោយពី​ការ​ប្រកាស​សាលដីកាស្ថាពរលើអតីតប្រមុខរដ្ឋ (ប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋ) នៃ​របប​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ លោក ខៀវ សំផន នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ។

លោក ខៀវ សំផន អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នារបបខ្មែរក្រហម ស្ថិតក្នុងសវនាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ ឬបណ្តឹងតវ៉ារបស់លោក​ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ (ហ្វេសប៊ុក៖ Khmer Rouge Tribunal (ECCC))

សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម​គ្រោង​ប្រកាស​សាលដីកា​លើ​សំណុំរឿង​លោក ខៀវ សំផន នៅ​ចុង​ខែកញ្ញា

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកាស​សាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងលោក​ ខៀវ សំផន នៅព្រឹកថ្ងៃ​ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

ថ្ងៃសាវនាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម លើលោក នួន ជា និងលោក ខៀវ សំផន ក្នុងសំណុំរឿង០០២ ផ្នែកទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ (រូបភាព៖ ជន ចាន់រ៉ែន)

សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​សេវាកម្ម​ចូល​ពិនិត្យ​មើល​ឯកសារ​និង​ទិន្នន័យ​តុលាការ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី១ ខែមីនានេះ បានដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាកម្មចូលពិនិត្យមើលឯកសារ និងដំណើរការសាកល្បងការចូលពិនិត្យមើល​មូល​​​ដ្ឋានទិន្នន័យតុលាការ ដើម្បី​បង្កើន​ការចូល​មើលកំណត់ហេតុសំណុំរឿងរបស់សាធារណជន។

លោក យឹម ទិត្យ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។

សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បង្គាប់​ឱ្យ​បញ្ចូល​សំណុំ​រឿង​របស់​លោក យឹម ទិត្យ ទៅ​ក្នុង​បណ្ណសារដ្ឋាន

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម បានចេញដីកាបង្គាប់រួមគ្នាឱ្យបញ្ចូលសំណុំរឿង០០៤ របស់លោក យឹម ទិត្យ ទៅក្នុងបណ្ណសារដ្ឋាន បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្ដីសម្រេចបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះ ដោយសារតែគ្មានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលអាចអនុវត្តបាន។

លោក យឹម ទិត្យ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។

តុលាការ​កំពូល​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​​បដិសេធ​សំណើ​បញ្ជូន​រឿង​លោក យឹម ទិត្យ ទៅ​ជំនុំជម្រះ

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានបដិសេធសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង០០៤ ដែលមានជនជាប់ចោទ លោក យឹម ទិត្យ ទៅជំនុំជម្រះ ក្រោមមូលហេតុគ្មានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលអាចអនុវត្តបាន។

ថ្ងៃសាវនាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម លើលោក នួន ជា និងលោក ខៀវ សំផន ក្នុងសំណុំរឿង០០២ ផ្នែកទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ (រូបភាព៖ ជន ចាន់រ៉ែន)

សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​បោះពុម្ពផ្សាយ​យុត្តិសាស្ត្រ​របស់​អង្គបុរេ​រយៈពេល​១៤ឆ្នាំ​ទុក​ជា​ឯកសារ​នៅកម្ពុជា

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារចំនួនជាង៧០០ទំព័រ (៧៥៣) ស្ដីពី «យុត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា»។

ថ្ងៃសាវនាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម លើលោក នួន ជា និងលោក ខៀវ សំផន ក្នុងសំណុំរឿង០០២ ផ្នែកទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ (រូបភាព៖ ជន ចាន់រ៉ែន)

រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ធ្វើ​ច្បាប់​កាត់​ទោស​ខ្មែរ​ក្រហម​ក្នុង​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលនឹងស្វែងរកការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភា ដើម្បីបើកផ្លូវឱ្យមានច្បាប់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា តាមរយៈការ​ស្នើឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប​ន្ថែ​មមួយស្តីពីការរៀបចំអន្តរកាល និងការបញ្ចប់​ការងារ​របស់​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាង៥០នាក់ស្លាប់​និងមួយចំនួន​ទៀតអស់ជំនឿលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហម​

សហមេធាវីការពារដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម​លើកឡើងថាដើមបណ្តឹងជាង៥០នាក់បានស្លាប់ដោយ​សារ​វ័យចាស់និងអ្នកនៅរស់រានផ្សេងទៀត​ហាក់អស់សង្ឃឹមនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការកូនកាត់មួយនេះ។​

លោក ខៀវ សំផន នៅក្នុង​សវនាការ​នាពេល​កន្លង​ទៅ (រូប​ពី ECCC)

លោក ខៀវ សំផន ចោទថាតុលាការ កំណត់ទោសលោកហើយបំភ្លៃ ភស្តុតាងឲ្យត្រូវ

[:kh]អតីតប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោក ខៀវ សំផន ចោទថា តុលាការមួលបង្កាច់ដាក់រូបលោក ឲ្យមានទោសជាស្រេច ទើបស្វែងរកភស្តុតាងដែលបំភ្លៃជាក្រោយ ដើម្បីបំពេញលើការចោទប្រកាន់ដែលកំណត់ទុកនោះ។ ក្នុងសវនាការក្នុងតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ លោក ខៀវ សំផន បានថ្លែងថា អង្គជុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំភ្លៃភស្តុតាង ដើម្បីសម្រេចកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតធ្វើជានិមិត្តរូប។[:]

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ